Otázky z fyziky pro přijímací zkoušky

2. upravené vydání - 2003

Prosíme studenty o laskavé opravení následujících tiskových chyb:
V závěru knihy v kapitole Správné odpovědi na straně 138: Děkujeme za pochopení
kolektiv autorů